دیدن عکس های بیشتر در سایت خبری صبح قزوین

شهدا

تشییع شهدا

میهمانی شهدا

غبار روبی مزار شهدا

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,